De Frijsteat stuurgroepfrijsteat bestuur 2017

Van links naar rechts:

Gurbe Veenstra - Leon Bouma (Voorz.) - Jan Bruinsma (Penn.meester)
- Sietze Jan Hof - Eppie Jansma - Sjouke Bosma - Henk Jan Bruinsma (nieuwe media)
            - Bennie Veenstra (inspirator) - Sipke Veenstra -
   
© Frijsteat de Folgeren Drachten